·For home page ·The station ·Chinese  ·Espanol
 
 
 
  News
  ·Industry news
  ·Company news
 
 
 
   News
 
 
 
2012年农药行业经济运行分析 (2013-3-7)
2012年浙江省农药行业运行回顾 (2013-3-7)
环保核查将推动中国草甘膦行业健康发展... (2013-3-7)
草甘膦 百草枯 行情看好 (2013-3-6)
草甘膦产能61万吨 (2013-3-6)
 
 
 
 
 
 
 
26﹠27floor,Golden Plaza.No 118 Qingchun Road, Hangzhou, Zhejiang. 310003
Tel:86-571-87248111  Fax:86-571-87248222  E-mail:jmcchem@jmcchem.com  jmc@mail.hz.zj.cn